Klachtenregeling

Bij klachten over de dienstverlening van de Technologie & Zorg Academie Noord Oost Gelderland kunt u zich wenden tot de projectleider: de heer Wouter van Kooten of de voorzitter van de regiegroep: de heer Bert Blaauw.Skip to content