Kennis delen, leren en inspireren

Kennis- en innovatiefestival

Laat je inspireren en kom naar het Kennis- en innovatiefestival over zorginnovatie en -technologie in de regio Apeldoorn-Zutphen op 23 november 2022. Een boeiend festival over zorgtechnologie, innovaties en thema’s uit onder andere de visie ouderenzorg.

Op deze pagina vind je informatie over de workshops, de tijden en de Informatiemarkt. Houd de website in de gaten.

Het programma

We starten de dag met een inspirerende opening. Daarna staan er vijf rondes met workshops op het programma en is er een doorlopende Informatiemarkt.

9.30 uur: De Opening van het festival, zaal: auditorium
We starten met een boeiende opening waarin Jolanda van Til een presentatie geeft met de prikkelende titel: Zorgtechnologie bijzonder? Welnee! Het hoort er gewoon bij.

Jolanda van Til is projectleider Practoraat Gezondheid & Technologie bij Deltion College en tevens docent-onderzoeker bij Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg van hogeschool Windesheim. Ze houdt zich al jaren bezig met zorgtechnologie en neemt je mee in haar ontdekkingen. Maar dit is niet alles. Ook wethouder in de gemeente Apeldoorn Anja Prins en Antoinette Bolscher, kwartiermaker regiovisie ouderenzorg, komen aan het woord. Antoinette houdt samen met Eveline Schavemaker, programmaleider Langer Zelfstandig, een korte presentatie. De opening wordt geleid door Bert Blaauw, bestuurder van Klein Geluk.

Het festival wordt georganiseerd door: het samenwerkingsverband regiovisie ouderenzorg Apeldoorn en Zutphen, Technologie en Zorg Academie (TZA) en Zilveren Kruis Zorgkantoor. 

Workshops en Informatiemarkt

Na de opening, om 10.30 uur, start het workshopprogramma en de doorlopende Informatiemarkt zorgtechnologie. Er zijn vijf workshoprondes en doorlopend is er een Informatiemarkt zorgtechnologie. Laat je verrassen door een rondleiding in het Living Lab/Innoventus en doe mee met de competitie.

10.30 uur – 11.15 uur: Ronde 1 workshops
11.30 uur – 12.15 uur: Ronde 2 workshops
12.15 uur – 13.15 uur: Lunchbuffet
13.15 uur – 14.00 uur: Ronde 3 workshops
14.15 uur – 15.00 uur: Ronde 4 workshops
15.15 uur – 16.00 uur: Ronde 5 workshops

Van 10.30 tot 17.00 uur: Doorlopende Informatiemarkt en rondleiding door Innoventus

Workshops Zorgtechnologie​

Werken met zorgtechnologie: hoe doen de verschillende regionale organisaties het? Waar lopen zij in de praktijk tegenaan en hoe zijn ze gestart met het implementeren van verschillende zorginnovaties? Leer van je collega’s en deel je eigen ervaringen!

Een overzicht van de workshops:

Workshopleider: Willeke Schuurman
Tijden: 11.30 (ronde 2) en 14.15 (ronde 4) 

Ben jij nieuwsgierig hoe we binnen Sensire de inzet van zorgtechnologie toepassen? Wij nemen je in deze presentatie graag mee en vertellen je hoe wij dit vorm geven binnen onze organisatie. Onze presentatie gaat over hoe we onze medewerkers meenemen in dit proces en hoe ons innovatie team eruit ziet. Ook hebben we een koffer vol hulpmiddelen mee die wij dagelijks inzetten. Nieuwsgierig geworden? Dan zien we je graag in onze workshop!

Workshopleider: Wendy Leenheer
Tijden: 10.30 uur (ronde 1 = VOL) en 13.15 (ronde 3) en 15.15 (ronde 5)

Wat kan jij als zorgprofessional doen in het initiëren en implementeren van zorgtechnologie? Aan de hand van ervaringen bespreken we hoe je hiermee aan de slag kunt gaan in jouw organisatie, hoe je kan omgaan met de bekende ‘beren op de weg’, maar ook hoe je gebruik kan maken van de kansen die er liggen.

Workshopleider: Dianne Harmsen
Tijden: 10.30 uur (ronde 1), 13.15 uur (ronde 3)

Ga mee op de reis die Riwis maakt om het digitaal werken in alle facetten door te ontwikkelen. We maken op deze reis de volgende stappen: digitaal handig- digitaal beter- digitaal anders- digitaal verder. Alles begint met het uitwerken van een strategie door de Raad van Bestuur en het Managementteam. Maar het is natuurlijk erg belangrijk dat je hierin ook de zorgcollega’s meeneemt en motiveert. En: wat is hun behoefte op dit gebied? Wat hebben zij nodig voor een goede implementatie? Dit alles komt terug in deze workshop. En natuurlijk ontbreken de praktijkvoorbeelden niet!

 

Workshopleider: Jan Jakob Leidekker
Tijden: 10.30 uur (ronde 1) 14.15 uur (ronde 4)

Innovatie is een van de belangrijke speerpunten om de zorg betaalbaar en houdbaar te houden. Maar hoe doe je dat dan? Tijdens deze presentatie willen we jullie aan de hand van een aantal vraagstukken meenemen. Zo willen we laten zien hoe wij in de regio Apeldoorn werken aan de implementatie van innovaties en hoe we ze ontwikkelen.

Workshopleider: Maran Leferink-Noltes
Tijden: 10.30 uur (ronde 1) 11.30 uur (ronde 2)

De huisartsen in Oost-Gelderland willen hun aanbod aan digitale diensten uitbreiden. Maar hoe doe je dat? Deze praktijken hebben vooral ingezet op het gebruik van het patientenportaal en beeldbellen. In deze workshop vertelt HOOG hoe huisartsen dit aanpakken.

Workshopleider: Marije Verhoef
Tijden: 11.30 uur (ronde 2) en 14.15 (ronde 4)

Het AVCD (audiovisueel cliëntdossier) is een programma ontwikkeld door Atlant waarin gepersonaliseerde muziek, foto’s en video’s kunnen worden beluisterd of bekeken. Het doel? Kom naar onze workshop! 

Wondertelefoon: ‘Mevrouw wilde een klacht in dienen, pakte de telefoon en hoort “2 motten in een oude jas”. Haar boosheid was direct weg. Binnen Atlant is er veel ruimte voor innovatie en eigen initiatief. Wil je meer weten? Zoek ons op en volg onze workshop! 

Tessa, de kleine sociale robot. We willen graag weten hoe mensen met de ziekte van Huntington Tessa ervaren. Begrijpt een bewoner Tessa? Maakt Tessa het mogelijk om een activiteit zelf uit te voeren zonder dat een medewerker een bewoner hiertoe hoeft uit te nodigen? Binnen Atlant hebben we het onderzocht! 

Tovertafel je hebt hem wel maar gebruikt hem nauwelijks!  Wat zijn de bevorderende en belemmerende factoren op de intentie tot het gebruik van de Tovertafel bij welzijn- en zorgmedewerkers van psychogeriatrische verpleegafdelingen van Atlant? Meer over dit onderzoek en de aanbevelingen in onze workshop! 

Workshops regiovisie ouderenzorg

In 2020 hebben de organisaties voor verpleeghuizen en thuiszorg in de regio Apeldoorn en Zutphen samen een visie opgesteld over de toekomst van de ouderenzorg in de regio. Zij stonden in deze visie ook stil bij de vraag: wat vraagt dit van de organisaties? Uitgangspunt in de visie is dat ouderen een zo prettig mogelijk leven leiden waarbij hun persoonlijke behoefte voorop staat.
De betrokken organisaties zijn nu met onderdelen uit de visie aan de slag en versterken daarvoor hun onderlinge samenwerking. Thema’s waar zij zich op richten zijn onder meer: cliënten ondersteunen in het langer zelfstandig thuis wonen, medewerkers behouden, werven, opleiden, meer gebruik maken van zorgtechnologie en samenwerking met mantelzorgers. In dit kennisfestival komt een aantal projecten aan bod om onderling kennis en ervaringen te delen, het gesprek erover te hebben en elkaar te inspireren.
Deelnemende organisaties aan de regiovisie ouderenzorg zijn: Atlant, Dagelijks Leven, Den Bouw, Klein Geluk, Marga Klompe, Nusantara, Riwis, Sensire, Talma Borgh, Thuiszorg Beers, Verian, Zorggroep Apeldoorn, Zorggroep Sint Maarten.

Een overzicht van de workshops:

Workshopleider: Anneke Schellens, projectleider arbeidsmarkt
Tijden: 10.30 uur (ronde 1) en 15.15 uur (ronde 5)

Interessant voor zorgprofessionals én HR professionals!
Er wordt veel geroepen over werknemers in de zorg. Het werk is zwaar, er is veel verzuim en veel verloop. In deze workshop gaan we door middel van regionale cijfers in op deze beweringen, om daarna vooral het gesprek met elkaar aan te gaan over mogelijke oplossingen. De inzichten van deze interactieve workshop worden meegenomen in het programma arbeidsmarkt dat zich bezig houdt met de thema’s verzuim, mobiliteit, opleiden & potentieel pakken.

Workshopleider: Arja de Vries – projectcoördinator Kleurrijk Zorgen
Tijden: 14.15 uur (ronde 4)

Kleurrijk Zorgen is een al langer lopend project rondom cultuur sensitief werken en opleiden in de zorg. Potentiële medewerkers vanuit de groep met een migrantenachtergrond volgen een speciaal ontwikkeld programma waarin niet alleen zij, maar ook `bestaande’ medewerkers worden begeleid in cultuur sensitiever werken. De aanpak en samenwerking tussen de grondleggers, zorginstellingen, de gemeente, het leerwerkbedrijf en de mbo-school is daarbij uniek.

In deze workshop maakt u kennis met de inhoud en aanpak van Kleurrijk Zorgen. Ook komen ervaringen van deelnemers en waardevolle lessen van de afgelopen jaren aan bod. Naast uitwisseling van informatie gaan we samen in gesprek. Dit om niet alleen uzelf, maar ook ons weer te inspireren.

Workshopleider: Bouke Scheerder, projectleider Reablement Brummen 
Tijden: 11.30 (ronde 2)

Het is tijd voor een verandering in de zorg en ondersteuning voor ouderen. Het verhogen van zelfstandigheid van ouderen draagt bij aan de kwaliteit van leven van ouderen en van mantelzorgers. Daarom stimuleren de zorg- en welzijnsorganisaties gezamenlijk ouderen zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig hun leven kunnen leiden en worden mantelzorgers hierbij ondersteund. In het programma Langer Zelfstandig vindt er een project plaats in Brummen ‘Langer Zelfstandig met Reablement’. Het sociale netwerk, mantelzorgers en andere betrokkenen spelen hierin een belangrijke rol, naast de inzet en versterking van de samenwerking van professionals uit welzijn & zorg. De bedoeling is om de geleerde lessen uit dit project later ook in andere plaatsen te kunnen toepassen. 

Workshopleider: Elles Nijland, projectleider Mantelzorg, WZU Veluwe,  
ism Riwis, Klein Geluk, Den Bouw, Talma Borgh, Zorggroep Apeldoorn, Thuiszorg Beers, Zorggroep NW Veluwe 
Tijd: 13.15 uur (ronde 3)

Uitgangspunt is persoonsgerichte zorg en het zoveel mogelijk in stand houden van het netwerk van de cliënt. Samenwerking in de zorgdriehoek – cliënt, mantelzorger en zorgmedewerker – is daarin een belangrijk onderdeel. In het regionaal lerend netwerk mantelzorg zetten een aantal zorgorganisaties zich in om de samenwerking in de zorgdriehoek te versterken. Zo zijn samen verschillende hulpmiddelen ontwikkeld (zoals een e-learning, ecogram, en een werkpakket voor werkende mantelzorgers) en er worden ervaringen gedeeld. In deze workshop lichten we de hulpmiddelen voor de samenwerking toe, delen we de ervaringen en lessen van het netwerk en gaan daarover graag in gesprek.

Workshopoverzicht leveranciers

Maak intensief kennis met de nieuwste technologieën

Een overzicht van de workshops:

Workshopleider: Harro Stokman
Tijden: 15.15 (ronde 5)

Harro Stokman is oprichter en CEO van het bedrijf Kepler Vision Technologies. Kepler is een spin-off van de Universiteit van Amsterdam. Het bedrijf brengt de nieuwste innovaties op het gebied van machine learning en computer vision naar de zorgmarkt. De technologie van Kepler waakt over het welzijn van patiënten. De technologie maakt hiermee het werk van zorgverleners makkelijker. In de presentatie legt Harro precies uit hoe.

Workshopleider: Arthur Vonk
Tijden: 10.30 uur (ronde 1) en 13.15 uur (ronde 3) 
Wellicht herken je het wel. Cliënten die door verandering in gedrag of het laten zien van specifiek gedrag proberen om iets duidelijk te maken. Gedrag dat je niet altijd gelijk herkent of wat erg onverwachts lijkt te komen. Gedrag dat niet altijd te plaatsen is of waarvan je niet weet wat je cliënt ermee probeert te vertellen.
Onbegrepen gedrag, of moeilijk verstaanbaar gedrag, komt veel voor in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Het levert situaties op met veel stress en escalaties. Voor de cliënt niet fijn, voor jou als zorgprofessional ook niet. Cliënten willen graag begrepen worden. Jij wilt de cliënten graag begrijpen en op het juiste moment de juiste ondersteuning kunnen bieden. HUME helpt hierbij.
Tijdens deze workshop maak je kennis met HUME. HUME is een systeem dat stress (vroegtijdig) kan herkennen. Het meet stress en stressopbouw bij cliënten. Dit gebeurt met behulp van sensoren die verwerkt zitten in een sok en op een borstband. Via een app worden de metingen vertaald naar een stoplicht die groen, oranje of rood aangeeft. Dit geeft je als zorgverlener actuele informatie over het spanningsniveau bij de cliënt. Verder kan HUME je vroegtijdig waarschuwen bij spanningsopbouw zodat spanning eerder kan worden weggenomen en er kan met diagnostiek oplossingsgericht gekeken worden naar specifieke momenten op een dag. Benieuwd hoe HUME werkt en hoe het eruit ziet? Schrijf je dan zeker in voor onze workshop en dan zien we elkaar daar!

Workshopleider: Marina van den Heuvel
Tijden: 11.30 uur (ronde 2) en 13.15 uur (ronde 3)
Locatie: Auditorium

We laten jullie graag de digitale oplossingen van TENA voor incontinentiezorg zien en op welke wijze deze bijdragen aan verbetering van kwaliteit van zorg, werkdruk verlaging, kostenbeheersing en duurzaamheid.

Workshopleider: Maartje Claassen
Tijden: 11.30 uur (ronde 2 = VOL) en 14.15 uur (ronde 4)

In de workshop van SARA-Robotics word je ondergedompeld in de huidige revolutie van zorgtechnologie. De impact van technologie kan enorm groot zijn, maar voordat we dat punt bereiken, is het belangrijk te leren hoe je de juiste technologie kan inzetten op de juiste momenten bij de juiste cliënten. Aan de hand van praktijkvoorbeelden delen we onze kennis en ervaring.
1.De impact van zorgtechnologie
2. De SARA robot
3. Praktijkvoorbeelden
4. Samen in gesprek over de inzet van technologie

Leveranciers voor informatiemarkt Kennisfestival

Informatiemarkt Kennisfestival

Van 10 tot 17 uur is er een Informatiemarkt Zorgtechnologie. Laat je verrassen en ontdek welke technologieën er momenteel zijn. Hier vind je een overzicht van de stands:

HelpSoq

De HelpSoq is een apparaat dat gebruik maakt van een elektrische motor om het lastige en zware opspannen van de kous te automatiseren. Door de kous op een brede ring te vouwen, is het zware werk volbracht. Op dit moment gaat de lichte ring met de kous los van het zware elektrische apparaat.

Essity - Tena

We laten jullie graag de digitale oplossingen van TENA voor incontinentiezorg zien en op welke wijze deze bijdragen aan verbetering van kwaliteit van zorg, werkdruk verlaging, kostenbeheersing en duurzaamheid.

Sara Robotics

SARA heeft als doel om een betere werkbalans te creëren voor zorgverleners en extra zorg te bieden aan cliënten waar het personeel niet altijd tijd voor heeft. De robot werkt als een sociale entiteit in verpleeghuizen om de kwaliteit van de zorg te verbeteren waar mogelijk.

Mentech - Hume sok

De HUME meet stress en stressopbouw en visualiseert dit in een overzichtelijk dashboard. Hierdoor krijg je inzicht in stress, van jezelf of van een ander. Door een vroegtijdige waarschuwing kan je hierop inspelen en onbegrepen gedrag bij een cliënt, voorkomen. Ook kan inzicht in je eigen stress helpen bij het voorkomen van overbelasting.

Kepler

Kepler Night Nurs: de eerste artificiële intelligentie die waakt over het welzijn van de mensen. Valpartijen binnen 30 seconden gesignaleerd. 1 vals alarm per kamer per 86 dagen

Vr Bieb

Onze VR bieb bestaat uit allerlei trainingen voor op de VR bril die door en voor de zorg zijn gemaakt. In de VR bieb zitten meerdere senarios die doorlopen kunnen worden, denk bijvoorbeeld “conflicthantering met familie” of “complex gedrag”.

Velicus Hololens

Op maat gemaakte Mixed Reality oplossingen die zorg & veiligheid naar een nieuw niveau tilt. Wij bieden ook twee platforms met meerdere apps aan waar je gelijk mee aan de gang kunt, voor zowel de leek als professional. Hierdoor kan iedereen onafhankelijk van tijd- en plaats nieuwe vaardigheden leren. Dit verhoogt de efficiëntie & het leerrendement, bespaart kosten voor uw organisatie en zo helpen we samen om meer mensen te helpen!

Health2Work

Health2Work is één van de grootste spelers op het gebied van ergonomie in Nederland met als doel het adviseren over en verzorgen van gezonde en efficiënte werkomgevingen. Een oplossing voor iedereen, in elke werkomgeving en in elke levensfase.

BelevenisTafel

De BelevenisTafel brengt mensen bij elkaar. Al onze social & serious games nodigen uit tot samen ontdekken, samen ervaren en samen plezier maken. De BelevenisTafel prikkelt je doelgroep op speelse wijze om in gesprek te gaan met elkaar, te leren en te beleven. Zo zorgt de BelevenisTafel voor meer verbinding en communicatie in de ouderenzorg, in de gehandicaptenzorg, in bibliotheken en musea.

TZA – Technologie Zorg & Academie

Bij de InfoStand van TZA demonstreren studenten van Aventus een aantal producten, waaronder de Wolk HeupAirbag.

Skip to content