De Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is heropend!

Eind 2021 sloot de regeling, maar gezien het grote succes ervan heeft het ministerie van VWS opnieuw geld vrijgemaakt. Dit betekent dat jouw organisatie weer een aanvraag kan indienen. Er is een bedrag van 12,5 miljoen beschikbaar gesteld. Wat is E-health? Onder E-health vallen digitale toepassingen die betrekking hebben op zorg- en/of ondersteuning en die […]

MIS ONS EERSTE KENNISFESTIVAL ZORGTECHNOLOGIE NIET!

Zet 23 november alvast rood omcirkeld in je agenda! Het eerste kennisfestival zorgtechnologie georganiseerd door de TZA voor zorgprofessionals uit de regio’s Apeldoorn en Zutphen is een feit. Laat je inspireren door prikkelende workshops, boeiende lezingen en leerzame rondleidingen. Dit leuke event zorgt voor verdere bewustwording, adoptie, acceptatie en implementatie van technologie in de zorg. […]